Utflykt

Besök på 100-årsjubilerande Gävle Järnvägsmuseum.

Öppet 10.00 – 16.00, samling 10.30 innanför entren.

Individuella transporter, önskemål om samåkning till Mats Sjöborg.